Glemte sager

Glemt tøj, udstyr og værdigenstande

Der bliver glemt rigtig meget på Gentofte Sportspark.
For det meste bliver tingene liggende, så der er mulighed for at finde dem samme dag - hvor det er glemt (medmindre et er værdigenstande).
Ligger det glemte i længere tid bliver det lagt i glemmekasserne.
Så kom og kig efter det du mangler - vi går ikke rundt og leder efter tingene!!!

Glemmekasser (tømmes den 1. i hver måned)
Gentoftehallen - under trappen i stue etagen
Ishal1 - indgangspartiet ved Ishockey/motionsrummet og inde i ishal1 ved Kunstskøjtegangen
Ishal2 - i indgangspartiet ved curling
Den røde bygning - i forhallen ved omklædningsrummene
Glemt på området - glemmeskabet, bag vagtkontoret (den røde bygning)

Glemt tøj og udstyr
Alt fundet på området og tømt fra glemmekasserne den 1. i hver måned ind i glemmeskabet bag vagkontoret - hvor det også ligger ca. en måned. Derefter bliver det kørt væk til genbrug.
Kontakt vagten hvis du ikke kan få adgang til skabet.

Værdigenstande
Fundne værdigenstande, punge og mobiltelefoner afleveres og lægges på vagtkontoret til afhentning.
Værdigenstande bliver afleveret hos Politiet, efter et stykke tid. Så vent ikke med at hente dine glemte sager.
Har du glemt værdigenstande, kan du kontakte vagten/kontoret på telefon 39654142.