Info til brugerne

til medlemmer i de hjemmehørende klubber

Kontakt Gentofte Sportspark og kontoret
Det er fortrinsvis klubbens bestyrelse/kontakt personer der kontakter kontoret. Ønsker du en nøgle til lokaler eller depotrum, at booke en bane eller lokaler eller informationer omkring bane/hal forhold, skal det først koordineres med din klub.
Vi vil sørge for at holde klubberne orienteret igennem de kontakt personer vi har, der så formidler viden videre ud i klubben.

Ved akut brug for hjælp, ring på hovedtelefon nummeret 39654142.
Kontakt kontoret/Gentofte Sportspark ved at sende E-mail sportspark@gentofte.dk
Personlig henvendelse og kontor telefontid er hverdage kl. 9-15.

Booking, leje og banefordeling
Som hjemmehørende klub har du følgende muligheder for tider og bookinger.

Som privat/firma eller klub/forening udenfor Gentofte Kommune, kontakt kontoret for at booke baner/anlæg/lokaler/haller på mail sportspark@gentofte.dk

Baner og anlægs tilstand
Der er nogen forskellige ting der påvirker brugen af Sportsparkens faciliteter, som vind/vejr og strømafbrydelser og tekniske problemer.
Vi vil så vidt muligt, melde dette ud til de påvirkede klubber (vores kontakt personer får en mail) og her på hjemmesiden under Nyheder eller planlagte ting under Kalender og også på vores Facebookside: Gentofte Sportspark

Nøgler
Briknøgler også kaldet Saltonøgler er en del af et sikkerhedssystem og skal opbevares forsvarligt.
Brikken er personlig og må ikke overdrages eller give adgang til andre.
Da der skal være kontrol med hvem der har adgang til diverse rum og døre, skal klubben altid give tilladelse til hvad du får adgang til.

Det er din klub der bestiller nøgler - både briknøgler og skabsnøgler, og oplyser hvad du skal have adgang til. De skal også fortælle om det er klubben eller dig selv der skal betale for nøglen og evt. motionsrum.

Hvis du har mistet din briknøgle, skal dette meddeles til Gentofte Sportspark kontor/vagten.

Fornyelse af briknøgler
Briknøgler udløber en gang om året. Det kræver at den bliver opdateret, det sker på kontoret.
Er der motionsrum på nøglen, skal der betales den årlige fornyelse for adgang.

Aflever din nøgle hos vagten/kontoret (inden den udløber) og aftal med din klub, at de skal give besked om hvad der skal være på nøglen og hvem der betaler for evt. motionsrum.

Når nøglen er klar, ligger den hos vagten til afhentning. Skal du selv betale får du en faktura via dit cpr. nr. (som skal oplyses pr. telefon), der kommer i din E-post fra Gentofte Kommune eller du betaler personligt med dankort.

Opdatering
HUSK – til alle der har fået opdateret nøgler med ekstra døre eller ændringer at de kan opdaterer deres nøgle på motionsrummets dør, ved at:

  • Sætte nøglen på døren og hold den på  – lyser rødt (hold den på indtil den bliver grøn)
  • Sæt den på en gang til – lyser grønt
  • Så er den opdateret.

Motionsrum
Kondirum kan benyttes af medlemmer for sportsparkens hjemmehørende klubber.

Ønsker du selv at købe en nøgle og adgang til motionsrummet, kontakter du bare kontoret.

Læs mere om regler og motionsrummet her. Motionsrum

Priser og gratis
Som hjemmehørende klub på Gentofte Sportspark, har man mulighed for at booke lokaler og baner gratis, så længe det er i klub/forenings regi. Hvis arrangementet er af kommercielt karakter, skal der betales for leje af faciliteter.

Briknøgle 225,-kr.
Årsafgift/fornyelse for adgang til kondirum 250,-kr.
Rengøring af mødelokale 28 efter fest 1.500,-kr.

Se samlet oversigt over priser her. Priser

Ordensregler

Her kan du læse ordensregler for klubhus

Her kan du læse apteringsmanual for klubhuse

Her kan du læse regler for ishaller