Info til brugerne

til medlemmer i de hjemmehørende klubber

Kontakt Gentofte Sportspark og kontoret
Det er fortrinsvis klubbens bestyrelse/kontakt personer der kontakter kontoret. Ønsker du en nøgle til lokaler eller depotrum, at booke en bane eller lokaler eller informationer omkring bane/hal forhold, skal det først koordineres med din klub.
Vi vil sørge for at holde klubberne orienteret igennem de kontakt personer vi har, der så formidler viden videre ud i klubben.

Ved akut brug for hjælp, ring på hovedtelefon nummeret 39654142.
Kontakt kontoret/Gentofte Sportspark ved at sende E-mail sportspark@gentofte.dk
Personlig henvendelse og kontor telefontid er hverdage kl. 9-15.

Booking, leje og banefordeling
Som hjemmehørende klub har du følgende muligheder for tider og bookinger.

Som privat/firma eller klub/forening udenfor Gentofte Kommune, kontakt kontoret for at booke baner/anlæg/lokaler/haller på mail sportspark@gentofte.dk

Baner og anlægs tilstand
Der er nogen forskellige ting der påvirker brugen af Sportsparkens faciliteter, som vind/vejr og strømafbrydelser og tekniske problemer.
Vi vil så vidt muligt, melde dette ud til de påvirkede klubber (vores kontakt personer får en mail) og her på hjemmesiden under Nyheder eller planlagte ting under Kalender og også på vores Facebookside: Gentofte Sportspark

Nøgler
Briknøgler også kaldet Saltonøgler er en del af et sikkerhedssystem og skal opbevares forsvarligt.
Brikken er personlig og må ikke overdrages eller give adgang til andre.
Vi kan ikke opdaterer/lave en nøgle til dig, medmindre vi har fået besked fra din klub/formand, da vi ikke er klar over hvem der er medlemmer, hvem der skal betale for nøglen (/evt. motionsrum) og hvad I skal have adgang til – det er jeres klub der skal sørge for at give den info til kontoret.

Hvis du har mistet din briknøgle, skal dette meddeles til Gentofte Sportspark kontor/vagten.

Fornyelse af briknøgler
Briknøgler udløber en gang om året, og kræver en opdatering for ikke at udløbe.
Er der motionsrum på nøglen, skal der betales den årlige fornyelse for adgang.

Aflever din nøgle i den hvide postkasse ved vagtkontoret, når kontoret har fået besked fra din klub/formand om hvad der skal være på nøglen og hvem der betaler for evt. motionsrum, laver vi nøglen.
Når nøglen er klar, ligger den hos vagten til afhentning.

Opdatering på online punkter
Virker desværre ikke pt. Vi håber på snart at have nogle opdaterings punkter, hvor man kan sætte sin nøgle på og få den opdateret, hvis den ikke er udløbet.
Hvis den er udløbet skal den altid afleveres i den hvide postkasse ved vagtkontoret.

Priser og betaling
Briknøgle 225,-kr.
Årsafgift/fornyelse for adgang til kondirum 250,-kr.
Når det er klubben der betaler, så sender vi en faktura til klubben.
Skal du selv betale privat, kan du komme i kontor tiden og betale med almindeligt dankort, eller kontakte os på 39654142 og lav en aftale eller oplys dit CPR nr. (- ifølge lovgivningen må du ikke sende det pr. mail - så du skal ringe og oplyse det). Faktura via CPR nr. sendes igennem Gentofte Kommunes økonomisystem og faktura kommer ind i din E-post.


Motionsrum
Kondirum kan benyttes af medlemmer for sportsparkens hjemmehørende klubber.

Ønsker du selv at købe en nøgle og adgang til motionsrummet, kontakter du bare kontoret.
Læs mere om regler og motionsrummet her. Motionsrum

Priser og gratis
Som hjemmehørende klub på Gentofte Sportspark, har man mulighed for at booke lokaler og baner gratis, så længe det er i klub/forenings regi. Hvis arrangementet er af kommercielt karakter, skal der betales for leje af faciliteter.
Se samlet oversigt over priser her. Priser

Ordensregler

Her kan du læse ordensregler for klubhus

Her kan du læse apteringsmanual for klubhuse

Her kan du læse regler for ishaller