Priser

Baner, anlæg og grønne områder

Priser i henhold til takstregulativ vedtaget i kommunalbestyrelsen i 2018, gældende for 1. januar 2019.

Hvem skal betale
Kommercielle priser gælder for alle forbund, private, firmaer og lign.

Alle hjemmehørende klubber på Gentofte Sportspark og kommunale skoler og institutioner i Gentofte Kommune, betaler ikke for leje af haller, baner, lys eller lokaler. Kun Gentofte privatskoler og gymnasier betaler for leje af faciliteterne.

Græs/kunstgræs baner, atletik og Petanque anlæg

Baner og anlæg Priser 
 Leje af baner og anlæg - træning/undervisning hverdage kl. 8-15 300 kr. pr. time pr. bane/anlæg 
 Kommerciel leje af baner og anlæg 500 kr. pr. time pr. bane/anlæg
 Kamp booking af opvisningen (K4) - 1. division og derunder med entre.

 

500 kr. pr. kamp *
 Kommerciel leje af opvisningsbanen (K4)* 2.500 kr. pr. time pr. bane/anlæg
 Leje af ekstra faciliteter/ressourcer 300 kr. pr. time pr. ressource**
 Leje af ekstra arbejdsopgaver/bemanding (f.eks. pavilioner/telte/oprydning) 405 kr. pr.time **
 Lysanlæg (tændt lys kunstgræs) 400 kr. pr. time pr. bane 
 Leje af bane (græs/kunstgræs) 8.000 kr. dagspris pr. bane 
 Kommerciel udlejning af baner 15.000 kr. dagspris pr. bane  


* (inkl. 2 omkl.+dommer omkl., Adgang til tilskuer WC’er, scoreboards/dommerborde, tælleapparat og helt almindelig oprydning/rengøring)

** Dette gælder ikke hjemmehørende klubber 

Diverse  Priser 
 Leje af ekstra faciliteter/ressourcer.  300 kr. pr. time pr. ressource
 Udeblivelsesgebyr - bookinger der ikke bliver afmeldt  500 kr.

Se samlet oversigt over alle vores priser