75 års jubilæum

27/9-2017 er det 75 år siden

Gentofte Stadion blev indviet i 1942.

1918
Kommunen skabte grundlaget for anlæggelsen af Gentofte Stadion, da de købte den gamle udflyttergård ”Tjørnegården”.

1920
Arealet, hvorpå Stadion var projekteret, havde tidligere været benyttet af Frederiksholms Teglværker, Opvisningsbanen i bunden af den store lergrav – således at den kom til at ligge i midten af graven.

Imens skråninger var tænkt udnyttet til tilskuerpladser, med plads til ca. 40.000 tilskuere.

1936
Gentofte kommunes kommunalbestyrelsen indbød arkitekterne professor Edvard Thomsen, Frits Schlegel, Arne Jacobsen og Mogens Lassen til hver at udarbejde et forslag til plandisposition med bygninger for et stadion.

Konkurrencen om anlæg og bygninger blev vundet af den 28-årige Arne Jacobsen. Sportsanlægget var i nogen grad forudbestemt af lergravens profil og Arne Jacobsens væsentligste bidrag blev den lange lave bygning, der rummer marketenderi, omklædning, baderum og rekvisitter.

Bygningen parallelt med stadions langside bag tilskuertribunen, er opdelt i to forskudte fløje og opført i røde mursten med røde teglsten på taget.

Det var oprindeligt planlagt en svømmehal til Gentofte stadion, men den blev opgivet.

Opvisningsbanen blev anlagt i en nedlagt grusgrav og det bevirker at den dag i dag ligger relativt i læ for vind og vejr.

Det samlede areal udgjorde på det tidspunkt 50.000m2, hvoraf de 1.200m2 udgjorde en bygning til administration, forvalterbolig (3 værelser, bad og køkken), omklædning og restaurant.

1942
Gentofte Stadion med fodbold og atletikbane blev indviet søndag den 27. september 1942, med taler af bl.a. daværende borgmester Aage E. Jørgensen og indvielsen blev overværet af Prins Axel og Prinsesse Margaretha.

Læs mere om Gentofte Stadion/Gentofte Sportspark historie her!

De gamle filmklip er lagt på Gentoftes egen filmkanal på YouTube – http://www.youtube.com/GentofteFilm.