Facilitetsudvalgsmøde

Onsdag 18/5-2022 kl. 17.30-20

Vel mødt til den nye sæson 2021-2022

Facilitetsudvalgsmøder er for de hjemmehørende klubber udvalgte deltagere, formænd og næstformand.

  • Torsdag den 30/9 2021 kl. 17.30-20 - med besøg af borgmester Michael Fenger kl. 1730-1830
  • Mandag 22/11 2021 - kl. 17.30-20
  • Tirsdag 22/3 2022 - kl. 17.30-20
  • Onsdag 18/5 2022 - kl. 17.30-20

Dagsorden udsendes i henhold til forretningsordenen senest 2 uger før mødet.

Møderne afholdes som udgangspunkt i Kildeskovshallens mødesal.

Læs mere om Facilitetsudvalget