Priser

Baner, anlæg og grønne områder

Priser i henhold til takstregulativ vedtaget i kommunalbestyrelsen gældende pr. 1. januar 2022.

Hvem skal betale

Kommercielle priser gælder for alle forbund, private, firmaer og lign.

Alle hjemmehørende klubber på Gentofte Sportspark og kommunale skoler og institutioner i Gentofte Kommune, betaler ikke for leje af haller, baner, lys eller lokaler. Kun Gentofte privatskoler og gymnasier betaler for leje af faciliteterne.

Græs/kunstgræs baner, atletik og Petanque anlæg

Pris oversigt

Græs/kunstgræs baner, atletik og Petanque anlæg

Pris 2023

 Pris pr. 1/1 2024

Info

Leje af baner og anlæg

 270 kr.  283 kr.

Pr. time pr. bane/anlæg

(træning/undervisning hverdage kl. 8-15)

   

Kommerciel leje af baner og anlæg

 540 kr.  566 kr.

Pr. time pr. bane/anlæg

Kamp booking af opvisningen (K4)

 540 kr.  566 kr.

Pr. kamp *

- (1. division og derunder med entre)

   

- Gælder kun de hjemmehørende klubber

Kommerciel leje af opvisningsbanen (K4)

 2.600 kr.  2.725 kr.

Pr. time *

Leje af ekstra faciliteter/ressourcer

 320 kr.  335 kr.

Pr. time pr. ressource*

   

 

Leje af ekstra arbejdsopgaver/bemanding

 465 kr.  487 kr.

Pr. time*

(f.eks. pavilloner/telte/oprydning)

     

Lysanlæg (tændt lys kunstgræs)

 420 kr.  440 kr.

Pr. time pr. bane

Leje af bane (græs/kunstgræs)

 6.500 kr.  6.813 kr.

Dagspris pr. bane

Kommerciel udlejning af baner

 13.000 kr.  13.625 kr.

Dagspris pr. bane

       

 

 

Lokaleleje

Pris 2023

 Pris pr. 1/1 2024

Info

Leje af lokale

 320 kr.  335 kr.

Pr. time pr. lokale

* Dette gælder ikke hjemmehørende klubber 

Alle bookinger er inkl. 2 omkl.+ dommer omkl., Adgang til tilskuer WC’er, scoreboards/dommerborde, tælleapparat og helt almindelig oprydning/rengøring.

Se samlet oversigt over alle vores priser