Priser

Baner, anlæg og grønne områder

Priser i henhold til takstregulativ vedtaget i kommunalbestyrelsen i 2020, gældende pr. 1. januar 2021.

Hvem skal betale

Kommercielle priser gælder for alle forbund, private, firmaer og lign.

Alle hjemmehørende klubber på Gentofte Sportspark og kommunale skoler og institutioner i Gentofte Kommune, betaler ikke for leje af haller, baner, lys eller lokaler. Kun Gentofte privatskoler og gymnasier betaler for leje af faciliteterne.

Græs/kunstgræs baner, atletik og Petanque anlæg

Pris oversigt og varsling af takstændring for 2022

Græs/kunstgræs baner, atletik og Petanque anlæg

Pris fra 1/1-2022

Pris i kr. 2021

Info

Leje af baner og anlæg

260 kr.

260 kr.

Pr. time pr. bane/anlæg

(træning/undervisning hverdage kl. 8-15)

Kommerciel leje af baner og anlæg

520 kr.

520 kr.

Pr. time pr. bane/anlæg

Kamp booking af opvisningen (K4)

500 kr.

Pr. kamp *

(1. division og derunder med entre)

 

Kommerciel leje af opvisningsbanen (K4)

2.547 kr.

2.500 kr.

Pr. time *

Leje af ekstra faciliteter/ressourcer

306 kr.

300 kr.

Pr. time pr. ressource*

 

Leje af ekstra arbejdsopgaver/bemanding

450 kr.

450 kr.

Pr. time*

(f.eks. pavilioner/telte/oprydning)

 

Lysanlæg (tændt lys kunstgræs)

408 kr.

400 kr.

Pr. time pr. bane

Leje af bane (græs/kunstgræs)

6.295 kr.

6.180 kr.

Dagspris pr. bane

Kommerciel udlejning af baner

12.589 kr.

12.360 kr.

Dagspris pr. bane

Lokaleleje

Pris fra 1/1-2022

Pris i kr. 2021

Info

Leje af lokale

310 kr.

310 kr.

Pr. time pr. lokale

* Dette gælder ikke hjemmehørende klubber 

Alle bookinger er inkl. 2 omkl.+dommer omkl., Adgang til tilskuer WC’er, scoreboards/dommerborde, tælleapparat og helt almindelig oprydning/rengøring.

Se samlet oversigt over alle vores priser