Priser

Baner, anlæg og grønne områder

Priser i henhold til takstregulativ vedtaget i kommunalbestyrelsen i 2020, gældende pr. 1. januar 2021.

Hvem skal betale

Kommercielle priser gælder for alle forbund, private, firmaer og lign.

Alle hjemmehørende klubber på Gentofte Sportspark og kommunale skoler og institutioner i Gentofte Kommune, betaler ikke for leje af haller, baner, lys eller lokaler. Kun Gentofte privatskoler og gymnasier betaler for leje af faciliteterne.

Græs/kunstgræs baner, atletik og Petanque anlæg

Baner og anlæg Priser 2021 
 Leje af baner og anlæg - træning/undervisning hverdage kl. 8-15  260 kr. pr. time pr. bane/anlæg 
 Kommerciel leje af baner og anlæg  520 kr. pr. time pr. bane/anlæg 
 Kamp booking af opvisningen (K4) - 1. division og derunder med entre.  500 kr. pr. kamp
 Kommerciel leje af opvisningsbanen (K4)*  2.500 kr. pr. time
 Leje af ekstra faciliteter/ressourcer  300 kr. pr. time pr. ressource*
 Leje af ekstra arbejdsopgaver/bemanding (f.eks. pavilioner/telte/oprydning)  450 kr. pr.time *
 Lysanlæg (tændt lys kunstgræs)  400 kr. pr. time pr. bane 
 Leje af bane (græs/kunstgræs)  6.180 kr. dagspris pr. bane 
 Kommerciel udlejning af baner  12.360 kr. dagspris pr. bane 


*
 Dette gælder ikke hjemmehørende klubber 

Alle bookinger er inkl. 2 omkl.+dommer omkl., Adgang til tilskuer WC’er, scoreboards/dommerborde, tælleapparat og helt almindelig oprydning/rengøring.


Se samlet oversigt over alle vores priser