Information lokaler

Praktisk information for haller og lokaler

Ved brug for hjælp, ring på hovedtelefon nummeret 39654142.
Kontakt kontoret ved at sende E-mail sportspark@gentofte.dk

Glemte sager

Værdigenstande kan afhentes på vagtkontoret i den røde bygning efter aftale. Har du glemt værdigenstande, kan du kontakte vagten/kontoret på telefon 39654142.

Der bliver hver dag glemt mange ting på sportsparken, og hvis det er muligt, så kom og kig så hurtigt som muligt efter dine ting. Kig hvor du har været og/eller i vores glemmekasser.
I Gentoftehallen står glemmekassen under trappen i stueetagen og er det glemt på området eller Rulleskøjtehallen/Skaterhallen, bliver det samlet i glemmeskabet bag vagtkontoret (den røde bygning - hvis lukket, så kontakt vagten). 

Glemmekasserne tømmes ca. d. 1. i hver måned og gemmes yderligere en måned bag vagtkontoret. Mere information omkring glemte sager og værdigenstande

Booking og leje af haller og lokaler

Bane-/anlæg-/haltider i Gentofte Kommune Idrætsanlæg (GKI)
For at kunne få gratis, faste træningstider og tider til kampe, skal man være en hjemmehørende klub/forening med vedtægter eller aftenskole / oplysningsforbund, som er hjemmehørende i Gentofte Kommune og godkendt af folkeoplysningsloven.
Information til de hjemmehørende klubber/forening og login samt book igennem Foreningsportalen 

For alle andre kan man se ledige tider i lokalerne igennem Foreningsportalen eller kontakte kontoret for at booke via mail sportspark@gentofte.dk

WannaSport

Gentofte Kommunes Idrætsanlæg har lavet et samarbejde med WannaSport. WannaSport er en portal, der giver mulighed for at private kan finde steder, se ledige tider på bestemte sportsgrene, betale og booke direkte igennem Wannasport. Det kræver ingen medlemskab af hverken klub/forening eller Wannasport.
Booking af ledige tider via Wannasport på Gentofte Sportspark

Find rundt og god adgang

Hver bygning har sin egen adresse og nummer. Oversigt over Gentofte Sportspark med GIS adresser.

Der sidder infoskærme i Gentoftehallen 4 på 1. sal og 4 i stuen og en i Rulleskøjtehallen, der viser de bookede tider, hvem der har booket og hvilke omklædning der er tilknyttet. Mere information om adgangsforhold

Hjertestarter

En hjertestarter er et apparat, der kan ”genstarte” hjertet efter hjertestop ved at give et eller flere elektriske stød gennem brystkassen. Hvis personen er okay, vil apparatet ikke give stød.

Vi har 4 hjertestartere på Gentofte Sportspark, de sidder alle udenfor, så der er adgang til dem hele døgnet.

  1. Under halvtaget Imellem Ishal 1 og Ishal 2, ved indgang til Ishal1 (Ishockey gangen). Ved stadion 6.
  2. På Gentoftehallen til venstre for indgangsparti 1. sal - gade niveau.Ved stadion 14.
  3. På Lade bygningen overfor K2 og Amerikansk klubhus.Ved stadion 25.
  4. På Rulleskøjtehallen, til venstre for indgangen. Ved stadion 16.

Bemærk - Derudover er der også en Hjertestarter i Jægersborg Boldklub CL Ibsensvej 70.

Mere information om Hjertestarterne og vejledning til brug