Tilgængelighed

www.godadgang.dk

God tilgængelighed er en forudsætning for at mennesker med funktionsnedsættelse kan færdes på lige fod med alle andre.

Se Gentofte Sportsparks tilgængelighed på Godadgang.dk