Fasthold unge i idrætten

Temamøde - husk tilmelding 

TEMAMØDE: Hvordan fastholder vi de unge i foreningen?

MED SØREN ØSTERGAARD

Hvad vil de unge have ud af deres idræt i dag? Hvordan kombineres foreningsliv med skolegang? Hvordan imødekommer foreningen de unges udfordringer, og hvordan tackler vi den særlige udfordring, der ligger i at fastholde pigerne?

Gentofte Kommune inviterer foreningsledere, trænere, udøvere og andre interesserede til temamøde med ungdomsforsker Søren Østergaard. Han forsker i børn og unges hverdag og værdier, fritids- og foreningsliv, voksenrelationer og trivsel og har netop udgivet bogen "Gode idrætsmiljøer for piger"

HVORNÅR: Tirsdag den 22. maj klokken 17.00-18.30

HVOR: Rådhushallen på Gentofte Rådhus. Bernstorffsvej 161

PRIS: Gratis

TILMELDING: Senest den 8. maj til Stine Muldbak på smu@gentofte.dk