Ingen gril eller åben ild - ophævet

pga. tørken og brandfare

Man må ikke benytte åben ild og gril på Gentofte Sportspark, så længe der er så tørt og brandfaren er så stor.

Uanset hvad der meldes ud andre steder!

Vi fjerner opslaget - når det ikke længere er aktuelt.


OPHÆVET 31/8-2018