LYS mangler på K1 og K4

VIGTIGT!!!!!!

FEJL - der er ingen lys på K1 og K4-opvisningen!

Vi er klar over det, elektrikeren er i gang, men vi kan ikke love at der er lys før mandag.

Der er lys på K2, så enten må kampe flyttes dertil eller spilles tidligere.

Kontakt kontoret omkring flytninger af kampe på sportspark@gentofte.dk