Prisstigning på nøgler

1. januar 2019

Kære klubber og foreninger

Varsling af prisstigning lagt på hjemmesiden den 30/11.
Prisstigninger gælder fra 1. januar 2019

Briknøgle og nøgler stiger fra 200,-kr. til 225kr.

 Årsafgift og fornyelser årligt til motionsrum stiger fra 200,-kr. til 250kr.

Nøgler og motionsrummet
Briknøgler/Saltonøgler er en del af et sikkerhedssystem og skal opbevares forsvarligt.
Brikken er personlig og må ikke overdrages eller give adgang til andre.

Motionsrummet kan benyttes af medlemmer for sportsparkens hjemmehørende klubber, hvis man har nøgle og betalt for adgang.

Det er din klub der bestiller nøgler - både brik-, ruko- og skabsnøgler, og oplyser hvad du skal have adgang til. De skal også fortælle om det er klubben eller dig selv der skal betale for nøglen og evt. motionsrum.

Hvis du har mistet din briknøgle, skal dette meddeles til Gentofte Sportspark kontor/vagten.

Opdatering på onlinedør
Opdatering af nøgler ændringer, kan ske på motionsrummets dør, efter aftale med kontoret. Er nøglen udløbet skal den afleveres til kontoret.
Du gør sådan:

  • Sæt nøglen på døren og hold den på – lyser rødt (hold den på indtil den bliver grøn)

  • Sæt den på en gang til – lyser grønt

  • Så er den opdateret.

Fornyelse af briknøgler
Briknøgler udløber en gang om året. Det kræver at den bliver opdateret (det er gratis), det sker på kontoret eller på en online dør efter aftale.
Er der motionsrum på nøglen, skal der betales årligt fornyelse for adgang.

Aflever din nøgle hos vagten/kontoret (inden den udløber) og aftal med din klub, at de skal give besked om hvad der skal være på nøglen og hvem der betaler for evt. motionsrum.

 

Med venlig hilsen

GKI Administration – Gentofte Sportspark kontor