Søgning af tilskud og medlemstal

Info til de hjemmehørende klubber

Kære alle foreninger i Gentofte Kommune
 

Ansøgning om medlems-, administrations- og lokaletilskud for regnskabsåret 2018 samt indhentelse af børneattester for 2019.

  

Nu er det igen blevet tid til at ansøge om medlemstilskud, administrationstilskud og for nogle også lokaletilskud for 2018 samt bekræfte ”Erklæring om indhentelse af børneattester” for 2019.

 

Alle oplysninger og ansøgningsmateriale skal uploades i Foreningsportalen i perioden den 6. februar til 1.marts 2019.

 

Link til Foreningsportalen: http://gentofte.booksys.dk

(brug helst Chrome som browser)

 

Link til vejledninger på Gentofte.dk: Vejledninger om tilskud til folkeoplysende foreninger

Dokumenterne skal være uploadet og skemaer udfyldt i Foreningsportalen SENEST DEN 1. MARTS 2019for at komme med i fordelingen af tilskud


Ansøgning udfyldes i Foreningsportalen, hvor de nødvendige skemaer findes.

 

Foreningsportalen henter selv medlemstallene direkte fra det Centrale Forenings Register (CFR), så de vil være fortrykte når der søges.

 

Husk derfor at registrere jeres medlemstal i CFR SENEST DEN 31. JANUAR 2019.

 

Følgende skal udfyldes og/eller uploades i Foreningsportalen:

  • Samlet kontingent for aktive medlemmer under 25 år i regnskabsår 2018
  • Oplysninger om medlemmer med handicap, hvis der var sådanne i foreningen i 2018 eller seneste regnskabsperiode
  • Oplysninger om foreningens formand, kasserer og kontaktperson skal opdateres
  • Revideret og underskrevet regnskab, samt referat fra seneste generalforsamling skal uploades

 

Det reviderede regnskab skal være underskrevet af foreningens samlede bestyrelse og være attesteret af revisor.

Folkeoplysningsloven stiller særlige krav til foreningens regnskab, se vejledning om ”Krav til regnskabsaflæggelse” i Foreningsportalen.

 

Vi forventer at foreningens formand eller kasserer søger for, at revisor får et eksemplar af vejledningen.

 

Administrationstilskud

Foreninger i gruppe 2, dvs. idræts-, spejder- og andre foreninger får tilskud til deres udgifter til administration, herunder til udgifter knyttet  til kommunens krav i forbindelse med ansøgning om medlems- og lokaletilskud.

 

Der skal ikke udfyldes et skema vedr. dette tilskud, da dette tilskud baseres på medlemsantal, som hentes via CFR.

 

Lokaletilskud

Ansøgningen udfyldes i Foreningsportalen, hvor de nødvendige skemaer finde.

 

Følgende skal udfyldes og uploades i Foreningsportalen:

  • Alle punkterne ved Medlemstilskudsansøgning
  • Ansøgningsskema om lokaletilskud skal udfyldes
  • Redegørelse for aktivitetstimer skal uploades

 

Skemaerne udfyldes i henhold til ”Vejledning om ansøgning om lokaletilskud for 2018”.

 

Husk at e-godkende ansøgningen, når den er færdig.

 

Erklæring om indhentelse af børneattester

”Erklæring om indhentelse af børneattester” underskrives elektronisk af foreningens formand eller kasserer i Foreningsportalen.

 

Følgende skal e-godkendes i Foreningsportalen:

  • Erklæring om indhentelse af børneattester

 

Det gælder alle foreninger, klubber og oplysningsforbund, uanset medlemmernes alder.

Man kan ikke gennemføre tilskudsansøgninger før ”Erklæring om indhentelse af børneattester” er e-godkendt i Foreningsportalen.

 

Tilskud til lederuddannelse

Godkendte folkeoplysende foreninger har mulighed for at søge tilskud til lederuddannelse løbende hele året. Læs regler herfor

her Regler for tilskud til lederuddannelse

 

Har du spørgsmål
Skal du blot kontakte os eller sende en mail til
Foreningsportalen@gentofte.dk

 

 

 

Med venlig hilsen

 

Lena Kjelfred

Gentofte Kommune

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid

Gentofte Rådhus