Varsling af takstændringer

Gælder fra d. 1. januar 2020

Pr. 1. januar 2020 ændres flere af taksterne i GKI

Takstændringerne finder du her på vores prisoversigt.

Bookinger efter 1. januar 2020, som allerede er foretaget, vil ikke blive takstreguleret.
I det tilfælde at disse bookinger ændres (ny tid eller lokalitet) vil de nye takster træde i kraft.

Med venlig hilsen
GKI Administration