Baneopdeling under corona

Baneopdeling efter gældende corona-retningslinjer

 
 
Baneopdeling efter gældende corona-retningslinjer 
 
I samarbejde med politiet har Sportsparken fået opdelt sine udendørsbaner efter corona-retningslinjerne for dyrkelse af udendørs idræt. Det er vigtigt, at man følger de tilsendte regler og retningslinjer fra Gentofte Kommune og DGI.

• 11-mandsbanerne opdeles i 4 lige store områder/zoner, og der skal være 2 meters afstand mellem de enkelte områder/zoner. Dette gælder selvfølgelig også Petanque og atletikanlægget.
• Der må maksimalt være et antal på 10 personer inkl. træner pr. område/zone. De personer, der har været opdelt i områder/zoner skal hverken før eller efter træning blandes sammen.
• Det vil sige, at der ikke må være nogle tilskuere og ingen personer andre steder end på områderne.
• Der er kun åbnet for toiletterne ved Jägers og atletikanlægget med skærpede krav til hygiejne. Toiletter, som er placeret indenfor i klubhusene, skal være lukkede.
• Klubhuse og alle haller samt indendørs faciliteter forbliver lukket indtil videre. Det vil sige, at der er ikke adgang til udstyr og omkl./bad.

Kontakt os på sportspark@gentofte.dk, hvis du har spørgsmål eller hvis I har udstyr liggende i depoter der er aflåst. Når udstyret er hentet, er det jeres eget ansvar at opbevare det imellem træningerne.

Nyheder fra Gentofte Kommune

Vi har i Gentofte Kommune en nyhedsside vedr. Coronavirus. Find yderligere information her.