Sportsparken er åben

Vi melder ud på denne side når der sker nyt i udviklingen vedrørende Gentofte Sportspark

Seneste nyt:

08.06.2020: Vi er meget glade for at kunne genåbne hele Gentofte Sportspark igen og vi glæder os til at tage imod alle. Ligesom resten af samfundet bliver det også en anden oplevelse at vende tilbage til Gentofte Sportspark.

Alle vores indendørs haller og skøjtehaller mv. åbner tirsdag d. 9. juni. De gældende retningslinjer fra sundhedsstyrelsen om hygiejne og afstand mv. skal overholdes. Herudover gælder der begrænsning for antal personer i vores lokaler. F.eks. må der maksimum være 81 personer i Gentoftehallen Hal A. Der vil også være adgang til omklædningsfaciliteter og bad. Følg skiltning i bygningen. Der åbnes ikke for borgerbookinger foreløbigt.

12.05.2020: Mandag d. 11. maj åbnede vi op for adgang til udendørs faciliteterne på Gentofte Sportspark, efter Statsministerens udmelding vedr. fase 2 i genåbningen af Danmark, få dage forinden.
I løbet at de sidste dages tid har alle modtaget generel information og retningslinjer for udendørs brug af faciliteter, fra Fritidschef Stig Eiberg. Vi håber at denne information kan være endnu en hjælp I jeres tilbagevenden til fodboldbanerne på Gentofte Sportspark. For at hjælpe alle brugere på anlægget har vi nu opstreget naturgræsbanerne således at der er placeret 5-mandsbaner der hvor de ”normale” baner plejer at være. På den måde håber vi at I bedre kan guide jeres medlemmer til at være inden for et område og sikre at forsamlingsforbuddet på max 10 personer, bliver overholdt. Dette betyder at der på hver 5-mandsbane må være max. 10 personer og ophold rundt om banerne ikke er tilladt.

Opstregning af naturgræs baner:
På vest arealet er der optegnet:

  • 4 5-mandsbaner inden for atletikbanen/på ”bane 10”,
  • 2 5-mandsbaner på ”bane 9 - Rugbybanen”,
  • 1 5-mandsbane på ”bane 11 - Flagfootballbanen”, samt en mindre firkant nord herfor.
  • I alt 7 5-mandsbaner på vest arealet.

På øst arealet er der optegnet

  • 4 5-mandsbaner på ”bane 1”,
  • 4 5-mandsbaner på ”bane 2”,
  • 4 5-mandsbaner på ”bane 5”,
  • 2 5-mandsbaner på ”bane 3” (teknisk set en 8-mandsbane delt i to).
  • Herudover er ”bane 4”, ”Bane 6”, ”bane 7” og ”bane 8” optegnet som 5-mandsbaner.
  • I alt 18 5-mandsbaner på øst arealet.

De bane numre der står i ” ” , f.eks. ”bane 1” angiver hvad de normalt hedder (og er placeret), samt deres navn i Foreningsportalen. Det er derfor vigtigt at når I ønsker at booke baner i Foreningsportalen at det er disse baner I skeler til når I ønsker at booke. Hvis I f.eks. Booker ”bane 9 Rugbybanen” booker I 2 5-mandsbaner hvor der pt. kan være max 10 personer i hvert område.

Opstregning af kunstgræs baner:
Alle kunstgræsbaner bliver hurtigst muligt opdelt med en linje ned igennem midten (og på tværs hvor det giver mening) så de opdeles i 4 felter. Der arbejdes på en løsning med afspærringsstolper og farebånd, som I alle bedes respektere da alternativet er at vi maler på kunstgræsset, og det er ikke så hensigtsmæssigt når det forhåbentlig skal af igen. Indtil den løsning er på plads bedes I afmærke områderne med kegler. På denne måde kan der på hver kunstgræsbane opholde sig 4 grupper af max 10 personer. 

Booking af baner:
De bookinger der er i Foreningsportalen, bliver liggende og er dem der på nuværende skal følges for brugen af banerne. Vi skal bede jer alle om at melde tilbage hurtigst muligt om I kommer til at bruge de bookede tider, dog senest mandag d. 18. maj, da vi har andre foreninger som netop efterspørger ledig tid. Det er de foreninger der normalt bruger udendørs faciliteterne som har førsteret til brugen.

Indendørs områder:
Alt indendørs aktivitet er fortsat ikke tilladt, derfor er alle bygninger fortsat låst af. Der er ikke adgang til omklædningsrum og toiletter. Der arbejdes den næste stykke tid på, hvad der bliver muligt at åbne op for fra d. 8. juni. Det er endnu ikke afklaret med myndighederne.

Depoter med udstyr:
Såfremt I har udstyr liggende i depoter der er aflåst, kan I godt kontakte os og aftale hvornår I ønsker at hente udstyret. I kan ikke få adgang til depoter dagligt i forbindelse med træningen – når udstyret er hentet er det jeres eget ansvar at opbevare det imellem træningerne. Vi håber at kunne lempe dette allerede fra d. 8. juni hvor næste fase gerne skulle træde i kraft.

Medarbejdere på Sportsparken:
Teknisk service medarbejderne har de sidste ugers tid passer og plejet området så det er klar til I vender tilbage. De er alle tilbage i normalt vagtrul som dækker hele åbningstiden. De glæder sig til at se jer og lidt mere liv på sportsparken igen.
Medarbejderne i administrationen er stadig hjemsendt men samtidig anvist 10-15 timer om ugen i kritiske funktioner i børnehaver. Derfor bliver administrationen ikke åbnet for personlig og telefonisk henvendelse. Vi besvare e-mails sendt til sportspark@gentofte.dk hjemmefra, men der skal forventes længere svartid grundet ovenstående prioritering.

Vi gør opmærksom på at ovenstående gælder frem til 8. juni hvor vi forventer at fase 3 af genåbningen påbegynder, og nye retningslinjer træder i kraft. Vi prøver på bedst mulig vis at være forberedt på næste fase, som i skrivende stund endnu ikke er offentliggjort i detaljer.

09.05.2020: Fra mandag d. 11. maj åbner alle udendørs faciliteter på Sportsparken. Dette betyder at vi åbner op med vores sommeråbningstider som skulle have trådt i kraft 1. april. Mandag - fredag: kl. 7-22 og Lørdag - søndag: kl. 7-18.40. Alle bygninger vil fortsat være lukket, da det kun er udendørs aktiviteter der er åbnet for. Følg Sundhedsstyrelsens gode råd til, hvordan du beskytter dig selv og andre, når du træner udendørs. Læs mere på sst.dk/corona.
Foreningernes brug af udendørs faciliteterne er efter den gældende fordeling som man kan se på Gentofte Kommunes Foreningsportal. Såfremt de foreninger som har tiderne ikke ønsker at benytte dem, skal de afmeldes så andre brugere kan gøre brug af den.

07.05.2020: Til aften har Statsministeren offentliggjort planen for fase 2 i genåbningen af Danmark. I den er beskrevet at "Idræts- og Foreningsliv - Udendørs - kan starte straks". Sportsparken afventer besked fra den koordinerede indsats i Gentofte Kommune, så genåbningen sker sundhedsmæssigt forsvarligt og vi kontrolleret kan igangsætte de aktiviteter der åbnes for. Vi melder mere information ud så snart det er muligt for os. Indtil da kan vi kun glæde os til at flere snart vender tilbage til Sportsparken.

22.04.2020: Vi ser nu en gradvis åbning af Danmark og vi følger tæt udviklingen af retningslinjer på vores område. Fritidsafdelingen har besluttet at Gentofte Sportspark i første omgang åbner for Skaterområdet Jägers (ikke skaterhallen) og Atletikområdet, under forudsætning af at Sundhedsstyrelsens retningslinjer for udendørs træning overholdes. Det er brugerens eget ansvar at overholde disse retningslinjer. Se retningslinjer for udendørs træning her. Der åbnes kun for selvorganiseret træning på disse områder, alle fordelinger af atletikområdet er derfor ikke gældende.

Desværre betyder dette også at der på nuværende tidspunkt ikke åbnes op for flere anlæg på Sportsparken. Da tingene udvikler sig dag for dag kan vi ikke give svar på hvornår det bliver muligt for os at åbne mere op. Har du spørgsmål til genåbningen af Sportsparken bedes du skrive til sportspark@gentofte.dk. 

13.04.2020: Grundet den forlænget nedlukning af Danmark og til trods for gradvist åbning på bl.a. Skoleområdet, er Kildeskovshallen og Gentofte Sportspark stadig lukket frem til den 10. maj. 

27.03.2020: Gentofte Kommune har besluttet at lukke og afspærre en række idrætsanlæg af hensyn til Covid-19 smittespredning.
Det er derfor ikke længere tilladt at benytte kunstgræsbanerne ved Ordrup Skole, Ordrup Bibliotek, HIK, GVI, SIF og B1903. Også Gentofte Sportsparks skateanlæg, atletikanlæg og fire kunstgræsbaner er lukket. Der bliver i løbet af fredag opsat afspærringer og skilte, så anlæggene senest fra  lørdag den 28. marts ikke er tilgængelige for besøgende.
Gentofte Kommune har tidligere på ugen lukket de udendørs fitnessredskaber, der er opstillet flere steder i kommunen.

24.03.2020: Statsministeren har på et pressemøde forlænget den delvise nedlukning af Danmark, hvor Kildeskovshallen, Gentofte Sportspark mv. indtil videre er lukket frem til den 13. april. Det betyder at vi forventer at åbne vores anlæg igen d. 14. april. Med forbehold for ændringer. 

12.03.2020: Alle fritidsaktiviteter i kommunale faciliteter aflyses fra og med i dag, det gælder træning, kampe, møder, kurser og lignende. Kommunale faciliteter betyder alle faciliteter fra de største anlæg i Gentofte, dvs. Sportspark, Kildeskovshal, Byens Hus, skolehaller/-lokaler men også den mindste billardklub og dartklub. Faciliteterne vil være lukkede, og det vil ikke være muligt at få adgang til dem.
Kommunale arrangementer vil også blive aflyst, herunder Mesterskabsaftenen. Der vil senere blive sendt en ny dato for dette arrangement.

12.03.2020: Offentligt skøjteløb er lukket og vi når desværre ikke at åbne op for dette før sæsonen slutter. På gensyn til oktober.

12.03.2020: Hele Gentofte Sportspark er lukket og alle aktiviteter aflyst. Foreløbigt er der lukket til og med d. 29. marts 2020.

12.03.2020: Regeringen har onsdag aften igangsat vidtrækkende tiltag for at bremse og begrænse udbredelsen af Covid-19 i Danmark. Gentofte Kommune følger anbefalingerne nøje, og er i gang med at lukke al unødvendig aktivitet - herunder Gentofte Sportspark. Læs mere om dette på Gentofte.dk

 
 

Nyheder fra Gentofte Kommune

Vi har i Gentofte Kommune en nyhedsside vedr. Coronavirus. Find yderligere information her.