Opdatering til foreninger

Grundet af de nyeste udmeldinger d. 26. oktober, bedes foreninger læse dette fra Stig Eiberg, som er Gentofte Kommunes Fritidschef.

Kære Foreninger

Det er nok ikke gået nogens næse forbi, at vi igen skal til at stramme op ift. corona.
Nedenfor kan I læse, hvad det betyder for foreningsaktiviteterne fremover, dels frem til den 22. november, dels til 2. januar.

Det lille forsamlingsforbud nedsættes

Det lille forsamlingsforbud sænkes fra 50 til 10 personer fra 26. oktober og fire uger frem.
Der indføres en undtagelse for idræts- og foreningsaktiviteter for børn og unge op til 21 år inklusiv eventuelt ansvarlige personer over 21 år, hvis dette vurderes nødvendigt for forsvarlig afholdelse af aktiviteten.
Der må dog maksimalt være 50 personer til disse aktiviteter.
Der er ikke ændringer til det store forsamlingsforbud. Det vil derfor stadig være muligt at gennemføre idrætsarrangementer, koncerter, konferencer mv. på op til 500 deltagere, hvis deltagere eller publikum i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod banen eller lignende.
Betydning i praksis for børn og unge under 21 år
Både indendørs og udendørs kan børn og unge under 21 år fortsætte som hidtil – trænere over 21 år er tilladt i forbindelse med børne- og ungdomstræning.
For under 21 årige er der fortsat en grænse på 50 personer på samme sted, dvs. at der i en given hal/bane højst må være 50 personer under 21 år, eller hallen/banen skal være tydeligt opdelt med net, kegler eller lignende og afstand mellem aktivitetszoner på mindst to meter. Dette gælder både udendørs og indendørs.

Vi anbefaler alle børn og unge under 21 år at klæde om og bade hjemme.

Forsamlingsforbuddet på ti personer betyder, at forældre fortsat ikke kan være til stede til træning eller kampe indendørs. Det er endvidere nødvendigt at reducere antallet af forældre til udendørs træning eller kampe til maksimalt 10 personer. Det kan være svært for jer at styre antallet af forældre, hvorfor vi bakker jer op, hvis I vælger helt at sløjfe forældreadgangen til udendørs idræt også.

Voksenidrætten

For personer over 21 år, er det nu kun tilladt at være 10 personer i samme område indendørs såvel som udendørs. I praksis betyder det, at samtlige kampaktiviteter for voksenidrætten i holdsportsgrenene ikke kan afvikles fra på mandag.

Det er muligt at træne, blot må man ikke være mere end 10 involveret i samme aktivitet.
Baner skal opdeles i zoner med tydelig markering og mindst to meters afstand mellem zoner.
Udøvere må ikke skifte gruppe under træningen.

Professionel idræt

Professionel idræt er undtaget for det reducerede antal og kan fortsætte som hidtil.
I Gentofte Kommune har tre klubber professionelle afdelinger, nemlig HIK (et semiprofessionelt fodboldhold) og SIF(et semiprofessionelt fodboldhold) og GBK (professionelle badmintonhold).
Det er tilladt for den professionelle idræt at afvikle kampe med tilskuere. Der må maksimalt være 500 personer tilstede, inkl. spillere, dommere, trænere m.fl.
Alle tilskuere skal sidde ned og have ansigtet i samme retning.

Regler om mundbind

De nye corona-restriktioner omfatter krav om brug af mundbind indendørs i idrætsfaciliteter, hvor offentligheden har adgang. Krav om brug af mundbind vil gælde både aktive, trænere og personale tilknyttet idrætsfaciliteten.

Krav om brug af mundbind gælder ikke, når man sidder ned. Kravet om brug af mundbind eller visir gælder heller ikke for udøvere, der er aktive. Kravet gælder dog umiddelbart før og efter aktivitet. Kravet om mundbind vil være gældende fra d. 29. oktober 2020 og til 2. januar.

Afslutning.

Som Mette Frederiksen sagde, så er vi vist mange som er corona-triste eller bare helt almindelig trætte af det.
Ikke desto mindre, så håber jeg at I kan bevare humøret og glæde jer over, at børne- og ungeidrætten har fået lov at fortsætte.
Jeg kan nok love jer, at det ikke bliver sidste gang I hører fra mig i anledning af corona, og muligvis allerede i næste uge, når vi er blevet lidt klogere.

Sidst, men ikke mindst, så vil jeg minde om, at I kan søge DIF og DGIs corona-hjælpepulje på dette link: https://www.dif.dk/da/forening/stoette
Bemærk at der er ansøgningsfrist d. 30. oktober, dvs. på fredag.
Jeg har hørt, at der er gode muligheder for at få støtte.

Sportslige hilsner
Stig, Fritidschef i Gentofte Kommune