Sne på kunstbanerne

Der er ingen snerydning på kunstbanerne i dag grundet nødbemanding

Ingen snerydning på kunstbanerne.

Sneen vælter ned i Gentofte Kommune, og da der grundet den delvise nedlukning kun er nødbemanding på Sportsparken bliver kunstbanerne ikke ryddet.

Så der kan ikke trænes udendørs i dag.

Generelt bliver K4 ikke ryddet for sne for at skåne banen.