Nyheder

Relevante nyheder for alle brugere af Gentofte Sportspark

Se også nyheder på Facebook siden.

Trafiksikkerhed

05-03-2021

Foreningsliv i Gentofte Kommune // input til revidering af trafiksikkerhedsplan

Testcenter i Gentoftehallen

12-02-2021

Der etableres fast borgerrettet teststed i Sportsparken, hvor der alle dage vil være test, men med skiftende åbningstider mellem lige og ulige uger