Nyheder

Relevante nyheder for alle brugere af Gentofte Sportspark

Se også nyheder på Facebook siden.

Sig farvel udenfor

04-09-2020

Voksne bedes vente udenfor faciliteten eller omklædningsrummet, når børnene modtager undervisning eller træning.

Sportsparken er åben

09-06-2020

Vi melder ud på denne side når der sker nyt i udviklingen vedrørende Gentofte Sportspark