Borgere med handicap

Her kan du finde information om Gentofte Sportsparks ressourcer til borgerne med handicap.

Borgere med handicap

Godadgang.dk 

Gentofte Sportspark har mærkeordningen Godadgang.dk. Godadgang.dk har udarbejdet en rapport om adgangsforholdene på Sportsparken, der berører mennesker med funktionsnedsættelse.

Du kan finde alle rapporterne på godadgang.dk