Find rundt

Få hjælp til at finde rundt på Gentofte Sportspark

Find rundt

Hoved adresse: Gentofte Sportspark, Ved Stadion 10, 2820 Gentofte

Hver bygning har sin egen adresse og nummer.

Offentlig transport

Tog - Vi ligger i gå afstand fra Jægersborg Station, næst nærmeste station er Gentofte st.
Bus - linje 176 stopper tæt ved Sportsparken ved stoppestedet Tjørnegårdsvej (Brogårdsvej).

Cykel og knallert parkering

Der er masser af cykel stativer både ved ishal1 ud mod vejen, i stykket imellem ishaller og Gentoftehallen ude vej fortovet, langs med Gentoftehallen, i stykket imellem Gentoftehallen og Rulleskøjtehallen og flere andre steder.

Undgå at sæt cyklen/knallert udenfor stativerne, så de står i vejen eller spærre nøddøre.

Parkering

Du finder store parkeringsområder lige overfor Gentoftehallen (ca. 220 pladser) og ved siden af Atletikanlægget (ca. 50 pladser) Der er nogle lidt mindre parkeringsområder ved Skaterparken (5-8 pladser) og foran K1 (10-15 pladser). Desuden er der nogle få parkeringspladser, afsætningspladser og handikappladser lige foran Gentoftehallen og på vejen Ved Stadion.

Bemærk vi har fået Kys og Kør pladser i stykket imellem ishaller og Gentoftehallen, hvor man kan stoppe og sætte af eller hente.
Vi opfordrer til, at man lader være med at sætte af på vejen, da vejen er smal og vi har mange unge og børn, der færdes i området og man ikke parkerer foran brandveje, da det er forbudt.

Kan du finde rundt?

Gentofte Sportspark er et stort anlæg, og det kan være svært at finde rundt og finde præcist det sted, hvor man skal hen - især når man står og har travlt - men heldigvis er der hjælp at hente.

Man er altid velkommen til kontakte vagten, men da han ofte er optaget af at løse sine arbejdsopgaver og derfor ikke altid er på vagtkontoret, er det nemt selv at finde informationer til at finde rundt.

Oversigtskort

Oversigtskort finder du her på hjemmesiden, ophængt flere steder og på vores Information Pylon foran Gentoftehallen. Se her oversigts kortet Oversigt over Gentofte Sportspark med GIS adresser.

Infoskærme

Der hænger infoskærme med oversigt over forskellige områder med angivelse af, hvad og hvornår, der er booket. Men vær opmærksom på, at de kun viser det aktuelle tidsrum. Infoskærmene hænger disse steder:

  • Ishal 1 og ishal 2 - viser bookinger i skøjtehaller
  • Gentoftehallen (og kommer i ishal1) - viser bookinger af lokaler
  • Gentoftehallen og Rulleskøjtehallen - viser bookinger af indendørs baner og haller
  • Den røde bygning ved vagtkontoret - viser bookinger på græs, kunstgræsbaner og de grønne områder