Gentofte Sportspark - GSP

- er en del af Gentofte Kommunes Idrætsanlæg - GKI

Gentofte Kommunes Idrætsanlæg

Gentofte Sportspark - en del af Gentofte Kommunes Idrætsanlæg (GKI)

Gentofte Sportspark (GSP) hører under Gentofte Kommunes Kultur- og fritidsafdeling og er en del af Gentofte Kommunes Idrætsanlæg (GKI), sammen med Kildeskovshallen (KH). Vi råder over, drifter og koordinerer bookinger af Gentofte kommunes mange haller, sale, baner og anlæg til både offentlige brugere, de faste hjemmehørende klubber/foreningen træning samt kampe og enkeltstående større arrangementer.

Gentofte Kommune - Kultur- og Fritidsafdeling

GKI ligger under Fritidsafdelingen i Gentofte Kommune

Gentofte Fritidsportal

Gentofte Fritidsportal er en hjemmeside der viser alle faciliteterne i Gentofte kommune som kan bookes igennem GKI. Siden er åben for alle og kræver ingen login, der viser alle bookinger og ledige tider. Al data kommer fra Bookingsystemet Conventus.

GKI Facilitetsudvalg og underudvalg

Som hjemmehørende klub kan man have en repræsentant i Facilitetsudvalget og deltage i underudvalg omkring fordeling af tider og baner/haller. Det er i underudvalgene, at man søger faste tider i GKI. Underudvalgene er Isudvalg (GSP) Vandudvalg (KH), Græsudvalg (GSP) og Indendørsudvalg (KH og GSP).

Læs mere om Facilitetsudvalget og se referater samt fordelinger i underudvalgene