Lokale ansøgning, bookinger og fordeling

Information til de hjemmehørende klubber

Arrangementer

Information til de hjemmehørende klubber

Bane/anlæg/haltider i Gentofte Kommune Idrætsanlæg (GKI)

For at kunne få gratis faste træningstider og tider til kampe skal man være en hjemmehørende klub/forening med vedtægter eller en aftenskole / et oplysningsforbund, som er hjemmehørende i Gentofte Kommune og godkendt ift. folkeoplysningsloven.

Gentofte Fritidsportal er en hjemmeside der viser alle kommunens faciliteter. Man kan her se bookinger og ledig tid. Man kan også finde kontakt oplysninger på steder og de hjemmehørende foreningerne og lign. Det kræver ingen login og hjemmesiden kan benyttes af alle. Booking data kommer fra Bookingsystemet Conventus.

Gentofte-ordningen - få tilskud

Gentofte-ordningen er en tilskudsordning til foreninger med medlemmer under 25 år i Gentofte Kommune.
Klubber under Gentofte-ordningen kan udover deres tildelte banetider altid booke andre baner/anlæg/lokaler gratis, forudsat der er ledigt.
Læs mere om Gentofte-ordningen 

Fordelingsmøder - udvalg

Alle hjemmehørende klubber skal oprettes i Conventus og have en repræsentant i Facilitetsudvalget og i aktuelt underudvalg.
Under facilitetsudvalget er der fire underudvalg til fordelingen af tider:

  • Isudvalg (aktiviteter på is)
  • Vandudvalg (aktiviteter i vand)
  • Græsudvalg (aktiviteter på græs)
  • Indendørsudvalg (aktiviteter i haller og sale).

Læs mere om Facilitetsudvalget på Gentofte Kommunes hjemmeside.

Fordelingsperioder

Sommerbanetider gælder i perioden ca. efter påske til efter uge 42 og vinterbanefordeling gælder i perioden ca. tirsdag efter uge 42 og frem til og med påsken - alt efter vind og vejr.
Græsset er lukket når vi går på vinterbanefordelingen.
Vi skifter altid på den dato, der er meldt ud på udvalgsmøderne og på hjemmesiden, medmindre banernes tilstand, vejret eller lignende taler imod dette. Hvis der opstår problemer, vil klubberne altid blive kontaktet af GSP.

Ansøgning om baner i GKI

De hjemmehørende klubber søger hvert år senest i marts for hele næstkommende sæson.
Man skal være oprettet i Bookingsystemet Conventus og sæson ansøgningerne skal foregå i Conventus.

Den hjemmehørende klub/forening bliver derefter inviteret til banefordelingsmøder, hvor der i fællesskab bliver tildelt banetider.
Tildeling af banetider fordeles efter antallet af medlemmer under 25 år.

Når de ansøgte tider er godkendt/accepteret i Conventus, skal klubberne sørge for at booke på holdplan niveau.
Det er vigtigt, at klubberne husker at tage stilling til om de skal booke/afmelde tider i skoleferierne og husker at frigive/slette tider, som de ikke har behov for, så andre kan få gavn af tiderne.
Enkeltstående events/kampe og lign. skal altid bookes, så kontakt kontoret for at høre om der er ledigt på det ønskede tidspunkt.

Kontakt kontoret

Åbent mandag - fredag kl. 9 - 15.
Telefon 39 65 41 42 - vælg 4 og tast 1
E-mail: sportspark@gentofte.dk