Lokale ansøgning, bookinger og fordeling

Information til de hjemmehørende klubber

Arrangementer

Information til de hjemmehørende klubber

Bane/anlæg/haltider i Gentofte Kommune Idrætsanlæg (GKI)

For at kunne få gratis faste træningstider og tider til kampe skal man være en hjemmehørende klub/forening med vedtægter eller en aftenskole / et oplysningsforbund, som er hjemmehørende i Gentofte Kommune og godkendt ift. folkeoplysningsloven.

Gentofte-ordningen - få tilskud

Gentofte-ordningen er en tilskudsordning til foreninger med medlemmer under 25 år i Gentofte Kommune.
Klubber under Gentofte-ordningen kan udover deres tildelte banetider altid booke andre baner/anlæg/lokaler gratis, forudsat der er ledigt.
Læs mere om Gentofte-ordningen 

Fordelingsmøder - udvalg

Alle hjemmehørende klubber skal oprettes i Foreningsportalen og have en repræsentant i Facilitetsudvalget og i aktuelt underudvalg.
Under facilitetsudvalget er der fire underudvalg tl fordelingen af tider:

  • Isudvalg (aktiviteter på is)
  • Vandudvalg (aktiviteter i vand)
  • Græsudvalg (aktiviteter på græs)
  • Indendørsudvalg (aktiviteter i haller og sale).

Læs mere om Facilitetsudvalget på Gentofte Kommunes hjemmeside.

Fordelingsperioder

Sommerbanetider gælder i perioden ca. 1. april - 31. oktober og vinterbanefordeling gælder i perioden ca. 1. november - 31. marts, når græsset er lukket og der ikke er lys.
Vi skifter altid på den dato, der er meldt ud på udvalgsmøderne og på hjemmesiden, medmindre banernes tilstand, vejret eller lignende taler imod dette. Hvis der opstår problemer, vil klubberne altid blive kontaktet af GSP.

Ansøgning om baner i GKI

De hjemmehørende klubber søger hvert år senest i marts for hele næstkommende sæson, når der er åbnet op for det i Foreningsportalen.
Ansøgninger foregår igennem Foreningsportalen. Det er også i Foreningsportalen, at man kan se bookede og ledige tider på baner og anlæg.

Foreningsportalen: http://gentofte.booksys.dk

Den hjemmehørende klub/forening bliver derefter inviteret til banefordelingsmøder, hvor der i fællesskab bliver tildelt banetider.
Tildeling af banetider fordeles efter antallet af medlemmer under 25 år.

Når de ansøgte tider er godkendt/accepteret i Foreningsportalen, kan de bookes - og splittes op - af de hjemmehørende klubber/foreninger. Det er vigtigt, at klubberne husker at tage stilling til om de skal booke/afmelde tider i skoleferierne og husker at frigive tider, som de ikke har behov for, så andre kan få gavn af tiderne.
Enkeltstående events/kampe og lign. skal altid bookes, så kontakt kontoret for at høre om der er ledigt på det ønskede tidspunkt.

Kontakt kontoret

Åbent mandag - fredag kl. 9 - 15.
Telefon 39 65 41 42 - vælg 4 og tast 1
E-mail: sportspark@gentofte.dk