Find rundt

Få hjælp til at finde rundt på Gentofte Sportspark

Hovedadressen er: Ved Stadion 10, 2820 Gentofte.

Hver bygning har sin egen adresse og nummer.

Offentlig transport
Vi ligger i gå afstand fra Jægersborg station.

Parkering
Du finder store parkeringsområder lige overfor Gentoftehallen og ved siden af Atletikanlægget. Der er nogle lidt mindre parkeringsområder ved Skaterparken og foran K1. Desuden er der nogle få parkeringspladser, afsætningspladser og handikappladser lige foran Gentoftehallen og på vejen Ved Stadion.
Vi gør opmærksom på, at det er forbudt og alt for farligt at køre helt hen til ishallen, da det er en brandvej. Vi opfordrer også til, at man lader være med at sætte af på vejen lige udenfor, da vejen er smal og vi har mange unge og børn, der færdes i området.

Kan du finde rundt?
Gentofte Sportspark er et stort anlæg, og det kan være svært at finde rundt og præcist der, hvor man skal hen, især når man står og har travlt - men heldigvis er der hjælp at hente.

Man er altid velkommen til kontakte vagten, men da han ofte er optaget af at løse sine arbejdsopgaver og derfor ikke altid er på vagtkontoret, er det nemt selv at finde informationer til at finde rundt.

Oversigtskort
Oversigtskort finder du på hjemmesiden, ophængt i hegnet ude ved indgangene til banerne og imellem skøjtehallen og den røde bygning. Oversigt over Gentofte Sportspark med GIS adresser.

Infoskærme
Der hænger infoskærme med oversigt over forskellige områder med angivelse af, hvad og hvornår, der er booket. Men vær opmærksom på, at de kun viser det aktuelle tidsrum.
Infoskærmene hænger disse steder:

  • Ishal 1 og ishal 2 - viser bookinger i skøjtehaller
  • Gentoftehallen (og kommer i ishal1) - viser bookinger af lokaler
  • Gentoftehallen og Rulleskøjtehallen - viser bookinger af indendørs baner og haller
  • Den røde bygning ved vagtkontoret - viser bookinger på græs, kunstgræsbaner og de grønne områder

Bruger PC’er
Hjemmesiden kan også tilgås på touch brugerskærmene, der står i ishal1's forhal og i den røde bygning's omklædning til udeområder.