Information

Glemte sager og hjertestartere

Glemte sager

Der bliver glemt rigtig meget på hele Gentofte Sportspark.
For det meste bliver tingene liggende, så der er mulighed for at finde dem samme dag, hvor det er glemt (medmindre det er værdigenstande. De bliver lagt på vagtkontoret).
Alt andet bliver lagt i glemmekasserne de respektive steder, hvor tingene er fundet.
Så kom og kig efter det du mangler!

Her er listen over, hvor det er fundet, og hvor du finder glemmekasserne:

Gentoftehallen - under trappen i stueetagen
Ishal 1 - 2 stk. i indgangspartiet ved Ishockey/motionsrummet og inde i ishal1 ved kunstskøjtegangen
Ishal 2 - i indgangspartiet ved curling
Den røde bygning - i forhallen ved omklædningsrummene
Glemt på området - glemmeskabet, bag vagtkontoret (i den røde bygning - hvis lukket kontakt vagten)
Værdigenstande kan afhentes på vagtkontoret i den røde bygning efter aftale
Glemmekasserne tømmes ca. den 1. i hver måned. 
De glemte ting fra glemmekasserne bliver lagt i glemmeskabet bag vagkontoret - hvor det herefter ligger ca. en måned mere. Derefter bliver tingene kørt væk til genbrug.
Kontakt vagten hvis du ikke kan få adgang til skabet.

Værdigenstande:

Fundne værdigenstande fx. punge og mobiltelefoner lægges på vagtkontoret til afhentning.
Efter et stykke tid bliver værdigenstande afleveret hos Politiet. Så vent ikke med at hente dine glemte sager.
Har du glemt værdigenstande, kan du kontakte vagten/kontoret på telefon 39654142.

Hjertestartere på Gentofte Sportspark:

Vi har 4 hjertestartere på Gentofte Sportspark. De sidder alle udenfor, så der er adgang hele døgnet.

Placering af hjertestartere:

  1. Under halvtaget Imellem Ishal 1 og Ishal 2, ved indgangen til Ishal1 (Ishockey gangen). Ved stadion 6.
  2. På Gentoftehallen til venstre for indgangsparti 1. sal - gade-niveau.Ved stadion 14.
  3. På Lade bygningen overfor K2 og Amerikansk klubhus.Ved stadion 25.
  4. På Rulleskøjtehallen, til venstre for indgangen. Ved stadion 16.

Bemærk - Derudover er der også en hjertestarter i Jægersborg Boldklub CL Ibsensvej 70.

Mere information om Hjertestarterne og vejledning til brug