Priser

Gældende priser for offentligt skøjteløb

Priser i henhold til takstregulativ vedtaget i kommunalbestyrelsen gældende pr. 1. januar 2022.

Hvem skal betale

Kommercielle priser gælder for alle forbund, private, firmaer og lign.

Alle hjemmehørende klubber på Gentofte Sportspark og kommunale skoler og institutioner i Gentofte Kommune, betaler ikke for leje af haller, baner, lys eller lokaler (kun skøjteleje med rabat). Kun Gentofte privatskoler og gymnasier betaler for leje af faciliteterne.

Offentligt skøjteløb

 Pris fra 1/1-2023

Pris fra 1/1-2022

Info

Adgangsbillet barn/pensionist

 27 kr. 26 kr. *

Børne/pensionist kort 10 klip

 175 kr. 169 kr.

**

Adgangsbillet voksen (over 15 år)

 43 kr. 41 kr.

Voksenkort 10 klip (over 15 år)

 325 kr. 315 kr.

**

Skøjteleje er 50 kr. pr. par

 50 kr. 50 kr.

***

Skøjteleje - kun skoler/institutioner  30 kr. 30 kr. *** 

Lokaleleje

 

Pris fra 1/1-2023

Pris fra 1/1-2022

Info

Leje af lokale

 320 kr. 310 kr.

Pr. time pr. lokale

*Pensionistpris gælder for folke-, invalide-, førtidspensionister og efterlønnere mod forvisning af gyldig dokumentation.

**Klippekort er ikke personligt og er gyldigt i 3 år fra købsdato.

*** Fastsættes ikke af takstregulativet
De kommunale skoler og institutioner i Gentofte Kommune betaler ikke leje af hverken haller, lokaler eller adgangsbilletter til offentligt løb - kun skøjtelejen skal betales.
Indgang og skøjteleje betales ved besøget eller på faktura.

Se samlet oversigt over alle vores priser

Skøjteudlejning:

Skøjteudlejningen har skøjter fra str. 25 til str. 50. Prisen er 50,- kr. for skøjteleje for private, men ved skole/institutions besøg 30 kr. pr. par.
Læs mere om skøjteudlejning

IsDisco:

IsDisco afholdes lørdage. Indgangen åbner kl. 18.30.
Hvis man vil leje lokaler i forbindelse med IsDisco, læs mere her
Læs meget mere om IsDisco på Facebooksiden: Isdisco Gentofte Sportspark.
Alle spørgsmål omkring IsDisco skal skrives til: isdiscobooking@gmail.com 

Kalender - lukkedage