Trafiksikkerhed

Foreningsliv i Gentofte Kommune // input til revidering af trafiksikkerhedsplan

Kære foreningsliv i Gentofte Kommune

Vi har brug for jeres input.

Park og Vej – Trafik er i gang med at revidere kommunens trafiksikkerhedsplan. Vi viderefører de samme temaer og supplerer med et nyt: ’Fremtidens Transport’ primært omhandlende grøn omstilling. Se gældende plan her: https://www.gentofte.dk/da/Indflydelse-,-a-,-politik/Kommunalbestyrelsen/Opgaveudvalg/Tidligere-opgaveudvalg/Trafik-Sikker-i-byen

I forbindelse med revideringen, hører vi meget gerne jeres input og ønsker, som kan tage udgangspunkt i nedenstående:

  • Er der trafiksikkerheds- eller tilgængelighedstemaer, som I ønsker, vi skal tage op de næste 5 år?
  • Hvad er relevant for foreningslivet, at der bliver taget fat på? Er der steder eller trafikale situationer, der typisk opleves utrygge?
  • Er der tiltag på vejene, der kan fremme jeres aktiviteter?  

 Vi efterlyser alle forslag og idéer, små som store, men kan desværre ikke love, at alle forslag implementeres.

 Vi vil gerne bede om jeres respons senest torsdag den 25. marts 2021, som sendes til park-vej@gentofte.dk.

 Alternativt er I meget velkomne til at kontakte trafikmedarbejder Sylvia Baptista på mobil 9117 0878.

Med venlig hilsen

Sylvia Baptista

Trafikmedarbejder

Gentofte Kommune | Park og Vej | Trafik, Vejmyndighed

Bernstorffsvej 161| 2920 Charlottenlund

Tlf.: 39 98 81 00 | Dir.: 39 98 81 27

Afdelingens officielle e-mail: Park-vej@gentofte.dk.