Takstændring for 2022

Varsling af Takstændringer pr. 1. januar 2022

Kære alle

Pr. 1. januar 2022 ændres flere af taksterne på Gentofte Kommunes Idrætsanlæg

Samlet oversigt over takstændringerne finder du her

Bookinger efter 1. januar 2022, som allerede er foretaget, vil ikke blive takstreguleret. I det tilfælde at disse bookinger ændres (ny tid eller lokalitet) vil de nye takster træde i kraft.

Med venlig hilsen
GKI Administration