Renoveringsarbejdet ny dato 28/9

K4 kan forhåbentlig tages i brug fra onsdag d. 28/9 2022

Kære alle brugere af Gentofte Sportspark

I var blevet informeret om, at K4 forventedes at være klar til overdragelse til GSP i løbet af fredag d. 23/9 2022. Dette er dog udskudt til Tirsdag d. 27/9 2022. Det er stadig med forbehold og stor usikkerhed, men vi krydser alt for at få overdraget banen på tirsdag, så K4 kan tages i brug onsdag d. 28/9 2022.

Endnu engang, tak for jeres samarbejde og velvillighed til at hjælpe hinanden.

Vi håber på stadigt samarbejde lidt endnu og at I indbyrdes kan få det til at gå op med kampe på K1 og K2, indtil vi forhåbentlig lige om lidt, igen kan bruge K4. Hvis I er tvivl om noget angående flytning af kampe o.l. så er i velkomne til at ringe til kontoret på 39654142.

De bedste hilsner Jim Dane L
eder af Gentofte Sportspark
Assisterende Halinspektør Kildeskovshallen .