Gå til hoved indhold

Gentoftehallen har lukket hele uge 29 og 30.

Gentoftehallen har lukket hele uge 29 og 30.

Information haller & lokaler

Information omkring brug og booking af de indendørs haller og lokaler, herunder Gentoftehallen, rulleskøjtehallen og Skaterhallen Jägers.

Lån & leje af rum og lokaler

Åbningstider & priser

Der kan være varierende åbningstider afhængigt af faciliteten. For eksempel kan indendørs lokaler eller omklædningsrum have forskellige åbningstider sammenlignet med udendørsarealerne osv.

Bemærk venligst, at Sportsparken skal forlades senest 20 minutter efter lukketid.

Samlet oversigt over åbningstider

Når man ønsker at reservere og leje lokaler, baner eller faciliteter, kræver det typisk at man betaler leje.

For at kunne låne lokalerne gratis skal man være en klub eller forening under folkeoplysningsloven og være hjemmehørende i Gentofte Kommune eller være tilknyttet en af kommunens kommunale skoler og institutioner. Alle andre, herunder skoler, foreninger, og klubber uden for Gentofte Kommune, private personer, virksomheder og lignende, skal betale en leje.

Se priser for 'Haller & lokaler'

Booking & leje

Faciliteterne på Gentofte Sportspark kan bookes indenfor åbningstiderne, hvis de er ledige.

De hjemmehørende klubber råder over lokalerne i faste tidsrum, som er aftalt på fordelingsmøder men i den øvrige tid, kan faciliteterne bookes af andre.

Læs mere under 'Booking & leje'

Du kan se en oversigt over alle Gentofte Kommunes faciliteter og se om de er bookede eller ledige tider på

Gentofte Fritidsportal.

Regler

For at sikre, at alle kan nyde vores faciliteter, beder vi dig venligst om at følge nedenstående ordensregler:

 1. Hold orden og renlighed: Husk at benytte skraldespandene og efterlad alle lånte rum, som de er modtaget og i pæn stand. 
 2. Respektér reglerne for fodboldstøvler: Vis hensyn ved at undgå at gå med fodboldstøvler på de områder, hvor man ikke må gå med fodboldstøvler. Støvlevask finder du for enden af hovedbygningens omklædningsrum.
 3. Rygning forbudt: For at sikre et sundt og behageligt miljø for alle, må der hverken ryges indendørs eller udendørs på Gentofte Sportspark.
 4. Medbring mad og drikke: Du er velkommen til at medbringe egen mad og drikke eller få leveret udefra. Vi stiller kun lokale, borde og stole til rådighed for dit arrangement.
 5. Ansvarlig oprydning: Efter arrangementets afslutning bedes du venligst rydde op og sætte stole på plads. Hvis lokalerne bliver efterladt i urimelig dårlig stand, vil man modtage en regning på rengøring.

Vi sætter pris på din forståelse og samarbejde.

Omklædningsrum

Der er omklædningsrum i den røde AJ-bygning, i ishallerne og i Gentoftehallen.

Omklædningsrummene kan benyttes i forbindelse med kampe, leje/lån af baner og anlæg. Nogle af omklædningsrummene er tilgængelige uden behov for nøgle, mens adgang til andre kræver, at du låner en nøgle hos vagten.

Vores omklædningsfaciliteter er opdelt efter køn, og i overensstemmelse med lovgivningen er der anvisninger til særlige omklædningsmuligheder for transkønnede, interkønnede og non-binære personer. Ved booking bedes du angive dine omklædningsbehov.

Hvis du er i tvivl om, hvilke omklædningsrum du skal bruge, kan du kigge på vores infoskærme eller spørge vagten. 

Gentofte Sportspark tilbyder også mødelokaler, skøjtesliberum, trænerrum, depoter og klubhuse primært til de klubber, der hører til faciliteterne. For at få adgang til disse rum skal klubformanden bestille nøgler på kontoret.

Den røde AJ-bygning

Der er otte omklædningsrum i hovedbygningen (den røde  AJ-bygning), som bruges fortrinsvis af spillere til fodbold, amerikansk fodbold, cricket, petanque og atletik udøvere.

 • Omklædningsrum 1 (lille, dommer)
 • Omklædningsrum 2-6 (tildelt HIK)
 • Omklædningsrum 7
 • Omklædningsrum 8
 • Fys. rum i tribunen (tildelt HIK)

Ishal 1

Ishallerne indeholder også mange omklædningsrum, trænerrum, sliberum, depoter som bruges af de hjemmehørende klubber og gæstehold.

 • Omklædningsrum 15-17 (tildelt Stars)
 • Omklædningsrum 18-21 (tildelt GKF)
 • Omklædningsrum 22 (dommer/gæster)
 • Kunstgangen GKF+ omklædning 22

Læs mere om lokaler i Ishal1

Ishal 2

 • Omklædningsrum 207-208 (tildelt GCC)
 • Omklædningsrum 234-237 (gæster/Stars)

Læs mere om lokaler i Ishal2

Gentoftehallen

Benyttes både til aktiviteter i hal A og B, men enkelte vil også blive brugt i forbindelse med aktiviteter på opvisnings kunstgræsbanen på Gentofte Stadion.

 • Omklædningsrum 41+42 – åbent/aflåses
 • Omklædningsrum 42+43+44 – åbent pige/dame omklædning
 • Omklædningsrum 41+45+46 – åbent drenge/herrer omklædning
 • Omklædningsrum 47+48 – aflåst + handikap (Dame 47, Herrer 48)
 • Omklædningsrum 49+52 – aflåst (store rum, primært v. fodboldkampe)
 • Omklædningsrum 50+51 – aflåst (lille rum, primært til dommere)

Læs mere om lokaler i Gentoftehallen